www.597211.com

amp;quot;解释多者为上第引文多者为高论。amp;quot;是什么意思

发布日期:2019-07-01 20:10   来源:未知   阅读:

  您好,我想这句话的原文可能是”解释多者为上第,引文明者为高说“,出自《后汉书·徐防传》。

  这句话的意思是说,解释说明和参考文献多而且准确有理的文章才是上乘高妙的论述。徐防以此批判当时著说不依经典、不遵师训的风气。

  臣闻《诗》、《书》、《礼》、《乐》,定自孔子;发明章句,始于子夏。其后诸家分析,各有异说。汉承乱秦,经典废绝,本文略存,或无章句。收拾缺遗,建立明经,博征儒术(音述),开置太学。孔圣既远,微旨将绝,故立博士十有四家,设甲乙之科,以勉劝学者,所以示人好恶,改敝就善者也。伏见太学试博士弟子,皆以意说,不修家法,私相容隐,开生奸路。每有策试,辄兴诤讼,论议纷错,互相是非。孔子称“述而不作”,又曰“吾犹及史之阙文”,疾史有所不知而不肯阙也。今不依章句,妄生穿凿,以遵师为非义,意说为得理,轻侮道术(音述),浸以成俗,诚非诏书实选本意。改薄从忠,三代常道,专精务本,儒学所先。臣以为博士及甲乙策试,宜从其家章句,开五十难以试之。解释多者为上第,引文明者为高说:若不依先师,义有相伐,皆正以为非。《五经》各取上第六人,《论语》不宜谢策。虽所失或久,差可矫革。

Power by DedeCms